Chrzest Święty

Chrzest Święty

 "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)


 W biurze parafialnym należy przedstawić następujące dokumenty, potrzebne do Chrztu Świętego:

1.     Odpis aktu urodzenia dziecka z USC,

2.     Zaświadczenie o uczestniczeniu w naukach dla Rodziców i Chrzestnych,

3.     Znać osoby kandydatów na Rodziców Chrzestnych:

  • Osoba wierząca, potwierdzenie z Parafii zamieszkania
  • Data urodzenia, zawód, wyznanie, adres zamieszkania,

4.     Rodzice zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej 1 miesiąc przed planowaną datą Chrztu Świętego