Duszpasterze

Proboszcz

 

Ks. Adrian Put – urodził się w Szczecinie. Jego miastem rodzinnym jest jednak Gorzów. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze gorzowskiej w 2004 roku. Jest redaktorem odpowiedzialnym zielonogórsko-gorzowskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie oraz sekretarzem pomocniczym I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej; doktor nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła (Uniwersytet Szczeciński). 

Wikariusz

Ks. Łukasz Malec – pochodzi z Głogowa. Wikariuszem w parafii pw. św. Stanisława Kostki jest do 2015 roku. Wcześniej pracował w parafiach w Szprotawie i we Wschowie. Od sierpnia 2016 roku został diecezjalnym duszpasterzem dzieci i młodzieży i jednocześnie rozpoczął pracę w Kurii Biskupiej jako dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży.

Rezydent

Ks. kan. Robert Patro – pochodzi z Długoszyna koło Sulęcina. Na parafii mieszka od samego początku jej istnienia. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 roku w katedrze gorzowskiej. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Zielone Górze. Członek Kolegium Konsultorów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Rady Kapłańskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej