Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego

05-01-2017
:

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, po zakończeniu Ewangelii, diakon lub prezbiter stojąc przy ambonie starożytnym zwyczajem potwierdzonym przez Kościół, ogłasza święta ruchome bieżącego roku według poniższej formuły:

 

Drodzy Bracia i Siostry,

 

Chwała Pana objawiła się wśród nas i będzie się objawiała zawsze, aż do Jego powtórnego przyjścia. W zmiennych kolejach naszego życia wspominamy wciąż na nowo i przeżywamy tajemnice naszego Zbawienia:

Wiedzcie, najmilsi Bracia, że dzięki miłosierdziu Bożemu, tak jak zakosztowaliście radości narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tak i dziś oznajmiamy wam radość najbliższej Paschy – Zmartwychwstania naszego Pana i Boga.

 

1 marca będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.

 

16 kwietnia z radością będziemy celebrować Paschę naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

28 maja będzie Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

4 czerwca dzień Zesłania Ducha Świętego,

 

15 czerwca uroczysty obchód Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

 

3 grudnia będzie pierwsza niedziela Adwentu naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków.

Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu i historii, cześć i chwała na wieki wieków.

W. Amen.

 

 

2. Następnie rozpoczyna się homilia.

https://www.youtube.com/watch?v=pQFYFms39hI