Błogosławieństwo Precentorek 6.01.2019

Błogosławieństwo Precentorek 6.01.2019

06-01-2019
W Święto Objawienia Pańskiego 6.01.2019 r. 9 kobiet z naszej wspólnoty parafialnej, po ukończonym kursie liturgicznym przyjęło błogosławieństwo do pełnienia posługi precentorki w zespole żeńskiej służby liturgicznej.
W Święto Objawienia Pańskiego 6.01.2019 r. 9 kobiet z naszej wspólnoty parafialnej, po ukończonym kursie liturgicznym przyjęło błogosławieństwo do pełnienia posługi precentorki w zespole żeńskiej służby liturgicznej. Precentorka – to osoba, która czuwa nad „porządkiem akcji liturgicznej”. w tym wymiarze posługa ta jest tożsama z zadaniami i funkcjami ceremoniarza, z tą jednak różnicą, że ceremoniarz odpowiada za całą służbę liturgiczną, szczególnie za służbę prezbiterialną, a precentorka za posługi wykonywane poza prezbiterium. Funkcje i zadania precentorki wynikają z charakteru tej posługi, którą można ogólnie nazwać koordynacją posług wykonywanych poza prezbiterium.
Szerzej o roli i funkcjach precentorki na stronie Diakoni Liturgicznej Ruchu Światło Życie Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej: Klik 

Serdecznie dziękujemy za rok przygotowań na kursie liturgicznym pod kierownictwem ks.Proboszcza Adriana Puta, Dziękujemy za prowadzenie zajęć: Iwona Pałucka-Czerniak, Łukasz Iwaniec, Emilia Krawcewicz i Paulina Kucaba. "Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło, a jak ta świątynia napełnia się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promienieje świętością Chrystusa".